Der barê dersên Kurdî de

Em ê pêşî yek bi yek bi beşdarvanan re biaxivin û asta wan diyar bikin. Li gor astan em ê dema dersan kifş bikin.